I forbindelse med Floating Wind Days utarbeidet Haugaland Vekst en vertskapsrapport for å synliggjøre Haugalandets fortrinn som havvind-region.

Floating Wind Days brakte over 700 ulike havvind-aktører fra hele verden til Haugesund og Haugalandet. Her fikk de diskutere flytende havvind, knytte kontakter og oppleve hvorfor Norge og Haugalandet er verdensledende på feltet. Under Delegation Days i forkant av hovedkonferansen fikk 70 internasjonale delegater oppleve regionen vår med besøk hos ulike havvind-aktører, og bli kjent med relevante næringsarealer og industri.

Regionens havvind-koordinator, Tora Eide i Haugaland Vekst, er full av lovord om uken. 

– Det var en utrolig positiv uke med inspirerende og engasjerte deltakere, så Norwegian Offshore Wind skal ha honnør for flott gjennomføring av et arrangement som er veldig viktig for regionen vår. Det er viktig for Norge og Haugalandet å ta posisjon på flytende havind, og under Floating Wind Days fikk vi vist at vi er langt fremme vi allerede er, hvilken kompetanse og erfaring vi har og hvilke aktører vi har her som allerede er i gang med å starte et nytt industrieventyr, sier Tora Eide.

Rapport peker på Haugalandets fortrinn

Regionen vår har en unik geografisk posisjon langs Nordsjøbassenget, preget av lune og dype fjorder som gir optimale forhold for fabrikasjon av fundament og sammenstilling av vindturbiner til havs. I tillegg har vi  nærhet til det flytende havvindområdet på Utsira Nord. Det har gjort Haugalandet til pilotregion for flytende havvind. Ved å utnytte eksisterende erfaring og kompetanse, vil utviklingen av Utsira Nord fungere som et springbrett for hele regionen.

For ytterligere å tydeliggjøre Haugalandet som vertskap for flytende havvind-satsing, har Haugaland Vekst utarbeidet en VERTSKAPSRAPPORT beregnet på aktører som vurderer å etablere relevant virksomhet i Nordsjøbassenget. 

VERTSKAPSRAPPORTEN: https://info-bank.no/infobank/haugalandet-offshore-wind-hub/

– I rapporten kan aktørene lese om havvindsatsingen; blant annet; regionens planer for produksjon og sammenstilling av turbiner, og regionenes vilje til omstilling og handling: og historien om hvordan regionens næringsliv gikk over fra sildefiske, til global skipsfart, og deretter til flytende havvind. Vi har til og med tatt med et kapittel om hvordan det er å jobbe og bo her. For mange vil det være avgjørende med mulighet for internasjonal utdannelse for barn av ansatte som kommer fra utlandet. Haugalandet tilbyr internasjonal utdanning fra barnehage til universitetsnivå. Vi har også med at boligprisene på Haugalandet er under halvparten av landsgjennomsnittet i Norge, forklarer Eide.

En samlet region er klar

Hun forklarer at de ti kommunene i Haugalandsregionen står samlet i sitt engasjement for å legge til rette for havvindutbyggingen på Utsira Nord, og for samarbeid for aktører som er interessert i å etablere virksomheter knyttet til havvindutvikling i vår kant av verden. 

– Regionen har en lang tradisjon for tett tverrpolitisk samarbeid. Nylig vedtok regionen en havvindstrategi for Utsira Nord 2023-2030. Dette er kommunenes strategi for å legge til rette for utvikling av havvindprosjekter. Den overordnede ambisjonen er at utbyggingen skal bidra til å skape nye arbeidsplasser, og verdiskaping i regionen.

Full oversikt over regionens fortrinn knyttet til flytende havvind, finner du i den digitale VERTSKAPSRAPPORTEN.