Norfolk, en region i Øst-England, har lang erfaring med havvind. Ordførere og kommunerepresentanter fra Haugalandet dro til Norfolk 31. mai til 1. juni, for å lære av en region som er vertskap for havvind-felt.

Haugalandet og Sunnhordland besitter mange fortrinn innen havvindsegmentet, og med Utsira Nord-feltet blir regionen også vertskap for det som blir verdens største flytende havvindfelt. I Norfolk fikk vi mulighet til å høre fra, og snakke med, aktører som har vært vertskap for havvindutbygginger før oss.

Fokuset for turen har vært på hvordan Haugalandet skal rigge seg for havvind; og derav myndighetskontakt, innbyggerinvolvering, areal- og samfunnsplanlegging.

I Norfolk er det god dialog med befolkningen, det er skapt lokale ringvirkninger og lokale arbeidsplasser, og støtte til lokale prosjekter bl.a. innen kultur og natur. Det er naturligvis også flere utfordringer som har oppstått i Norfolk, som er relevante for den norske havvindutbyggingen på sikt. For Haugalandskommunene er samfunnsutvikling, innbyggerinvolvering, kompetanse, arbeidskraft og utdanning, m.m. høyt på agendaen, og erfaringene fra Norfolk tar vi med oss videre!

Vi har blant annet besøkt Great Yarmouth Borough Council, Greater Wash O&M-base, East Coast Collage Offshore Wind Centre, Sheringham Shoal’s (havvindpark) besøkssenter og Hawk and Owl Trust.

Takk til Great Yarmouth Borough Council, Equinor og Vårgrønn for deling av erfaringer og gode diskusjoner.

Equinor’s Sheringham Shoal og Dudgeon i Norfolk

Utenfor Norfolk-kysten har Equinor to havvindfelt (bunnfast) i drift; Sheringham Shoal og Dudgeon. Den samla produksjonen fra begge vindparkene kan forsyne ca. 710 000 britiske hjem, og med de foreslåtte utvidelsene kan dette øke til rundt 1,5 millioner husholdninger. Equinor har tatt posisjon som en langsiktig partner i regionen og har vært et aktivt medlem av samfunnet i over et tiår.

Begge vindparkene har etablert samfunnsfond som totalt har bevilget over 1 million pund til prosjekter i Norfolk. Midlene ble opprettet for å gi tilskudd til Norfolk samfunnsgrupper, inkludert skoler og frivillige organisasjoner, som søker økonomisk bistand til prosjekter eller initiativer som oppfyller nøkkelkriterier og fokuserer på fornybar energi, havmiljø og sikkerhet, bærekraft eller utdanning i disse områdene.