Episenteret for havvind er her på Haugalandet, her skal vi skrive historie sammen, beroliger næringsministeren etter beslutningen om å legge et nytt sokkeldirektorat til Stavanger.

Regjeringen kunngjorde nylig at et nytt sokkeldirektorat og havindustritilsyn legges til Stavanger. Haugalandet tapte dermed i denne omgang kampen om de statlige arbeidsplassene innen forvaltning av nye næringer knyttet til fornybar energi. Dette til stor skuffelse og bekymring hos lokale krefter som lenge har jobbet for å sette Haugalandet på kartet i forbindelse med havvindeventyret og grønt industriløft.

– Vi er glade på vegne av Stavanger. Samtidig er vi veldig leie oss for at disse viktige statlige arbeidsplassene og kompetansemiljøene ikke ble lagt til vår region, sier Sigmund Lier, ordfører i Tysvær og påtroppende leder i Haugaland Vekst.

Kort tid etter kom næringsminister Jan Christian Vestre til Haugalandet for å berolige lokale politikere og næringslivsledere. Statsråden gjorde det klinkende klart at episenteret for havvind er her på Haugalandet og at regjeringen har planer om å videreutvikle Sjøfartsdirektoratet.

“Fortsett å tenke stort og fortsett å ha skyhøye ambisjoner, for her skal vi skrive historie sammen .”

Jan Christian Vestre, næringsminister

Budsjettlekkasje om Utsira Nord
Som en ekstra forsikring om at havvindsatsingen på Haugalandet blir lagt merke til maktens korridorer, serverte Vestre en budsjettlekkasje – regjeringen vil i neste statsbudsjett bevilge 20 millioner kroner ekstra til raskere grunnundersøkelser på Utsira Nord. Samtidig styrkes havvindsatsingen i eksportreformen «Hele Norge eksporterer».

– Det er ingen grunn til å senke ambisjonsnivået på Haugalandet. Fortsett å tenke stort og fortsett å ha skyhøye ambisjoner, for her skal vi skrive historie sammen, sa Vestre til Haugesunds Avis torsdag.

Vestres språkbruk og lovnader falt i god jord hos Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn.

– Ministeren gjorde det klart at Haugalandet fortsatt er havvindhovedstaden og at Sjøfartsdirektoratet skal videreutvikles og få nye oppgaver. Så er vi spente på hva det blir. Vi må fortsette å jobbe sammen for å få funksjoner og dermed også de kloke hodene hit. I tillegg er de 20 millionene til Utsira Nord utrolig viktige for ikke å få ytterligere forsinkelser i prosessene, uttaler Mohn.

Stortingspolitiker Hadia Tajik og fylkespolitikere på besøk hos Haugaland Vekst. Fra venstre: Inger K. Haavik, Karianne Ellefsen, Hadia Tajik, Tora Eida, Lin Veronica Jacobsen, Ingvild Haugen, Asle Rafdal, Gunn Evy Auestad og Sigmund Lier.

Girer opp grønt industriløft
Kampen om statlige arbeidsplasser og regionens høye ambisjoner for grønt industriløft ble også diskutert da Haugaland Vekst tidligere i uken tok imot stortingspolitiker Hadia Tajik med partifeller fra fylket.

Delegasjonen som gjestet Haugaland Vekst bestod foruten Tajik av fylkeslederen i Rogaland Ap, Frode Berge, Asle Rafdal, representant i Rogaland Ap fylkestingsgruppe.

Stortingsrepresentant fra Rogaland, Hadia Tajik, fikk høre om Haugalandets ambisjoner innen havvind og grønt industriløft.

I møtet ble det gjort tydelig uttrykk for skuffelsen over at de nye statlige arbeidsplassene ikke tilfalt Norges havvindhovedstad, som har et relevant, men konjunkturutsatt næringsliv og langt færre statlige arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet.

Regionen er likevel godt posisjonert til å ta den nasjonale ledertrøya innen grønt industriløft, en storsatsing som regjeringen skal bevilge 60 milliarder kroner til i form av statlige lån, garantier og egenkapital fram mot 2025.

Fylket må stå sammen
Haugalandet er som skapt for et grønt industriløft, påpekte fungerende daglig leder Inger K. Haavik i møtet og viste til regionens naturgitte forutsetninger, nøkkelkompetanse, pågående satsinger og imponerende aktivitet innen havvind, hydrogen, batteri, CCS, samt lange tradisjoner innen prosessindustri og maritim næring.

Samtlige var enige om at hele fylket har en felles interesse i å jobbe tettere sammen for viktige nasjonale bevilgninger til et grønt industriløft i regionen.

Tajik, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, anerkjente forventningene om nasjonal støtte til å realisere regionens store ambisjoner for grønn næringsutvikling. Hun påpekte også at Olje og energidepartementets beslutning angående utbyggingen av kraftlinjen Blåfalli-Gismarvik er rett rundt hjørnet. Blåfalli-Gismarvik blir avgjørende for å øke nettkapasiteten på Haugalandet, som er nødvendig for å kunne etablere ny grønn næring og for å oppnå grønn omstilling i etablert industri.