Foto og tegninger: NorSea Group AS Copyright 2020 / Norsk Stein

Det gigantiske steinbruddet til Norsk Stein på Jelsa i Suldal kan bli et produksjonssted for fundamenter til flytende havvindmøller. Det nyetablerte selskapet, Windworks Jelsa, utreder nå mulighetene for å lage en tørrdokk for storskala produksjon ved sjøkanten.

– Havvind er en stor mulighet innenfor grønn energi og Norge har alle forutsetninger for å ta en posisjon her. Dette kan bli et stort industrieventyr som vi ønsker å ta del i. I indre strøk ligger det fysisk tilstede for å realisere. Vi har store tanker, for store arealer, sier tidligere rådmann i Suldal og nå styremedlem i Windworks Jelsa, Øyvind Valen, som presenterte prosjektet under fredagens regionrådsmøte.

Windworks Jelsa og prosjektet er drevet frem av NorSea Group, Suldal kommune, Ryfylke IKS, i samarbeid med Norsk Stein og New Kaupang. Nå har de satt i gang en utredning for å undersøke muligheten for å lage en tørrdokk i de eksisterende arealene i steinbruddet. Mulighetsstudien er forventet konkludert sommeren 2021.

I følge Valen er Norsk Stein regionens best bevarte hemmelighet. Dette er Europas største pukkverk med en produksjon på 12 millioner i året og arealer på ca. 450 mål, og opp mot 900 mål etter en utviding mot nord. Det er også et steinbrudd med en dybde på 40 meter under havoverflaten.

– Det er storskala industriell produksjon her som er nøkkelen og som gjør denne plassen så egnet og aktuell, sier Valen.

Som en av samarbeidspartnerne i prosjektet ønsker Suldal kommune å satse på dette av flere grunner poengterer Valen.

– For det første er prosjektet stedsbundet til plassen. For det andre har vi troen på at dette er en del av løsningen i det grønne skiftet. Og for det det tredje er det et prosjekt som hele Ryfylket står sammen om å satse på, sier Valen.

Valen håper også at ytre strøk og hele Haugesundregionen vil støtte denne satsingen.

– Som havvindregion er det klart at hele Haugalandet heier på dette sa regionrådsleder og ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, bekreftende.