Arkiv for 2014

Aktuell Haugaland Vekst-rapport om regionen: «En region – Et ansikt»

De ti eierkommunene i Haugaland Vekst er med i Kommunal og moderniseringsdepartementets (KMD) byregionprogram, fase 1. Målet med programmet er at det skal øke kunnskapen om samspill mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale. Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet.   […]

Vil legge Vikingland til Sveio

Odd Erik Salvesen orienterte rådsmøte i Haugaland Vekst idag  om status med prosjektet og nyheten om at parken lokaliseres på Bjelland i Sveio.  

Vil ikke forlenge avtalen

Direktør for regionale flyplasser i Avinor, Margrethe Snekkerbakken, gjorde det på et møte med regionrådet til Haugaland Vekst fredag klart at Avinor ikke ønsker å forlenge avtalen som har lagt grunnlag for utenlandstrafikken fra Haugesund lufthavn, Karmøy. Samarbeidsavtalen mellom Avinor og Lufthavnutbygging AS (LUB) går ut i 2018. Den viktigste begrunnelse fra det statlige Avinors […]

Samles fredag for årets siste møte

Haugaland Vekst regionrådsmøtet fredag 12. desember blir det siste møte i 2014. På agendaen denne gang står viktige regionale saker som bla. hva som skjer videre med flyplassen vår på Helganes, hvor både ledelsen i Avinor og vårt lokale Lutfhavnutbygging AS vil gi ordførere og rådmenn viktig informasjon. Tema omkring reiselivsutvikling og spesielt hvordan regionen […]

Kommunereform: Ekspertutvalget for kommunereformen har i dag levert sin sluttrapport

Mandag 1. desember overleverte ekspertutvalget for kommunereformen sin sluttrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. – De faglige innspillene vi har fått fra utvalget er et viktig bidrag til vårt arbeid med å vurdere oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner, sier statsråden. I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier […]

Entré – Et etterlengtet gründerarrangement

  Haugaland Vekst arrangerte gründerarrangementet Entré for aller første gang, torsdag 2. oktober 2014. Målet var å inspirere gründere og kommende gründerspirer til oppstart og vekst. Hele 99,9 prosent av de oppmøtte sa etterpå at de ville komme tilbake neste år. Vi er svært godt fornøyde med responsen vi fikk, både i forkant og etterkant […]

Frykter splittelse av politidistriktet

Politimester Steinar Langholm er positiv til en ny politireform, men advarer mot å splitte dagens Haugaland og Sunnhordland politidistrikt mellom to andre. – Det vil svekke den lokale politiberedskapen, sa Langholm under Agendakonferansen. Den konstituerte HSPD-sjefen viste til at det lokale politiet gjennom en ny kriteriemodell for fordeling av ressurser har tilført HSPD 38 nye […]

Må frigjøres fra den petro-maritime klyngen

Victor D. Norman mener Sørvestlandet må prøve å frigjøre seg mer fra den petro-maritime klyngen. Norman, som er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, peker på at hovedårsaken til at norsk økonomi har klart seg så godt gjennom finanskrisen har vært investeringer på sokkelen. Og de vil avta i framtiden. Det eneste som […]

Last inn eldre nyheter