Arkiv for Juni, 2016

Store planer for Karmsund havn

Havnesjef Tore Gautesen har som ambisjon å etablere Karmsund Havn som det viktigste logistikknutepunktet i Vest-Norge, og å forsterke sin posisjon som Vestlandets største godshavn. For Haugesundregionen har de siste ti årene brakt med seg mange strukturelle endringer, særlig innen samferdselsinfrastruktur og næringsliv. Karmsund havn har forandret seg i takt med den øvrige samfunnsutviklingen. – […]

Krysser fingrene før ny NTP

1.juli går fristen for høringsuttalelser til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 (NTP) ut. For Haugesundregionen er det knyttet størst spenning til hva som skjer videre med E134 og E 39. – All faktabasert analysearbeid som er gjort på området peker ut E134 som hovedfartsåre mellom øst og vest og som det beste og det samfunnsøkonomisk […]

Avgjørelsen om flyplassen er like om hjørnet

Prosessen om å sikre en fruktbar framtid for Haugesund Lufthavn Karmøy har vært langdryg og krevende. I juni 2015 ba Haugaland Vekst om selv å få igangsatt en utredelse av hva som er det beste driftsalternativet for flyplassen videre. I september svarte Samferdselsdepartementet at de selv ville ta ansvaret for denne. Selve rapporten fra SD er […]

– Haugesundregionen oppfyller kravene

Både regionen ved Haugaland Vekst, og Sør Vest politidistrikt (SVPD), ved politimester Hans Vik, har sendt sine høringssvar om lokalisering av fellesenheten for lønn og regnskap i politiet. Og begge anbefaler Haugesundregionen. Rundt 70 statlige arbeidsplasser ligger i potten når Politidirektoratet skal bestemme hvilken by som skal få huse den nye fellesenheten. Mange i Haugesundregionen […]

HAUgevis med flyplassinformasjon

Haugaland Vekst lanserer «Faktabank». Det er ventet at Samferdselsdepartementet (SD) straks publiserer sin utredning og påfølgende anbefaling om fremtidens driftsmodell ved Haugesund Lufthavn, Karmøy. Dette er en komplisert sak med flere mulig utfall som alle har fordeler og ulemper. Mens SD har ventet på rapporten fra sin utreder, har Haugaland Vekst innhentet egne vurderinger fra […]