Arkiv for Mai, 2020

Internasjonal havvindkonferanse i Haugesund

24.juni 2020 arrangerer Norwegian Offshore Wind cluster den første internasjonale havvindkonferansen i Haugesund!   Haugaland Vekst er blant medarrangørene når Norwegian Offshore Wind Cluster og partnere inviterer til den første internasjonale havvindkonferansen «Floating Wind 2020» onsdag 24.juni. Spesielt gledelig er det at Haugesund er vertskap for konferansen! Konferansen skulle egentlig blitt arrangert som en to-dagers […]

AGENDA HAUGALANDET – Fra krise til muligheter

Næringsminister Iselin Nybø og Olje- og energiminister Tina Bru deltar når Haugaland vekst 9. og 10. juni arrangerer den digitale møteplassen «Agenda Haugalandet». Hvordan kan vi snu krise til muligheter innenfor noen av de viktigste og mest utsatte næringene i regionen? I Menon Economics sin rapport «Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv» er det i […]

Stor pågang hos Innovasjon Norge Rogaland

  Innovasjon Norge har opplevd stor pågang etter at korona-viruset brøt ut. I de to siste månedene, fra 16. mars, da Innovasjon Norge fikk endret policy til 18. mai har regionskontoret i Rogaland fått inn nesten 300 søknader. Det utgjør ca. 10% av totale søknader i denne perioden. Når det gjelder andre regionkontor i Norge […]

Energikommuner krever flere tiltak

  41 kommuner som har mye aktivitet innen energisektoren har sendt brev til sentrale myndigheter der de ber om flere tiltak for å redde arbeidsplasser innen oljebransjen, fornybar satsing og de maritime næringene. Blant de 41 avsenderne har ordførerne i Haugesund og Tysvær vært gode bidragsytere.    Det viktigste kravet i brevet er en endring av […]

Havvind er avgjørende og vi må komme i gang nå

Av K. Tormod Karlsen, adm.dir. Haugaland Vekst IKS   Den største globale helsekrisen i moderne tid har store menneskelige og helsemessige konsekvenser. Men økonomien og næringslivet rammes også på en måte vi aldri tidligere har opplevd. Arbeidsledigheten har eksplodert, og Vestlandet kommer særdeles dårlig ut. Den oljeavhengige industrien vår trenger derfor nye bein å stå på. […]

Styrk forsvaret i Sørvest-Norge!

  Haugaland Vekst IKS har, på vegne av Regionrådet for Haugalandet, sendt inn en uttalelse til utenriks- og forsvarskomiteen vedrørende forslaget til ny langtidsplan for forsvarssektoren (Proposisjon 62S Vilje til beredskap- evne til forsvar) og har samarbeidet godt med Greater Stavanger, kommuner i sør-fylket og Rogaland fylkeskommune som har utarbeidet et høringsforslag på vegne av Rogaland […]

Fylkene prioriterer Seljestad – Vågslid

Fylkestingene i Rogaland og nye Vestfold og Telemark har vedtatt å prioritere tunneler på E134 mellom Seljestad og Vågslid inn mot ny NTP-periode. Fylkesutvalget i Vestland anbefaler sitt fylkesting å gjøre det samme neste uke. Under fylkestingsinget for Vestfold og Telemark tirsdag kveld var det enstemmig støtte til å prioritere E134 inn mot ny Nasjonal Transportplan […]

Nå kan bedrifter søke støtte til bedriftsintern opplæring

  Private bedrifter med omstillingsbehov kan nå søke støtte fra Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning, bedriftsintern opplæring.   Ordningen som ble vedtatt sist torsdag i fylkestinget, skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsbehov. I lys av den krevende markedssituasjonen som har oppstått for mange bedrifter i forbindelse med koronaepidemien, er det behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser, og samtidig bidra […]