Arkiv for August, 2020

Ny bok skal bidra til bedre utdanningsvalg

Elevene på ungdomsskolene i regionen har nå fått boken «Min framtid» som de skal bruke i faget utdanningsvalg, som er et obligatorisk fag på ungdomsskolen. Det er skolene selv som organiserer faget og elever i 8. eller 9.klasse har nå fått boken. – Boken er et godt verktøy for elever og lærere som underviser i […]

Frå krise til vekst – et digitalt kompetanseprogram

  Vår samarbeidspartner Atheno inviterer små og mellomstore bedrifter til det digitale kompetanseprogrammet «Frå krise til vekst» med kursholder, Morten William Knutsen, fra BI i Bergen. Programmet går over 4 mnd, med en digital samling pr mnd. I det digitale kompetanseprogrammet vil en ta for seg fire tema: Kriseutnytting & Kreative prosesser for å utnytte kriser […]

Ordførere i Haugaland Vekst utfordrer Helse Vest

Ordførerne på Haugalandet er bekymret for manglende analysekapasitet i regionen. Det tar for lang tid mellom testing og analysesvar. I fellesskap krever de nå at Helse Vest prioriterer levering av analysemaskin til Haugesund Sykehus i forbindelse med korona-prøver.   Behov for økt analysekapasitet Tidligere i sommer etterlyste ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund analysekapasitet på sykehuset […]

Kurstilbud for deg som vil starte egen bedrift

Skape gir kompetanse og rådgivning for deg som vil starte egen bedrift i Rogaland. Skape leverer individuell rådgiving og opplæring for gründere i Rogaland i en startfase av etableringen. Etablerere er forskjellige – et tilbud som passer for en, vil kanskje ikke være riktig for en annen. Skapes mål er å gi etablerere i hele Rogaland […]

Ekstraordinære tilskudd til bedrifter i kommunene på Haugalandet

  Den 30. september er fristen for bedrifter, grundere og etablerer å søke Covid-19 midler i  kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær. Dette er andre runde av i alt tre. Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting […]