Sildikon Valley

2020 - avlyst

Situasjonen fremover er så uoversiktlig og usikker at vi vil hverken få organisert godt nok eller gjennomført konseptet som ønsket. Vi har hatt dialog med samtlige deltakende virksomheter i prosjektet og alle er enige om avgjørelsen.

Flere bedrifter ser seg dessverre ikke i stand til å gjennomføre Sildikon Valley med de forberedelser og oppfølging som trengs i månedene før prosjektperioden. Noen har allerede måtte permittere sine ansatte, andre kjenner allerede på redusert inntekt og har nå søkelys på driften i selskapet og vil måtte prioritere kun drift de neste månedene, i verste fall ut året.

Sildikon Valley er et samarbeidsprosjekt mellom bedrifter fra Haugesundregionen som ønsker å utfordre de største talentene norske universiteter og høyskoler har å by på.

Finn ut mer