Seljestad – Røldal (Norconsult)

Fylkestingene i Rogaland og nye Vestfold og Telemark har vedtatt å prioritere tunneler på E134 mellom Seljestad og Vågslid inn mot ny NTP-periode. Fylkesutvalget i Vestland anbefaler sitt fylkesting å gjøre det samme neste uke.

Under fylkestingsinget for Vestfold og Telemark tirsdag kveld var det enstemmig støtte til å prioritere E134 inn mot ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Nasjonalt viktig å prioritere Seljestad – Vågslid

Det nye fylket har utbedring av transportkorridoren på Vestfoldbanen øverst, med dobbeltspor på strekningen Stokke–Sandefjord og ny stasjon på Sandefjord lufthavn Torp.

De ønsker også å prioritere en effektiv og vintersikker veiforbindelse i transportkorridoren E134, noe de mener er  nasjonalt viktig, både med tanke på næringsliv og befolkning. Fylket er tydelige på at prosjektene som ligger inne i gjeldene NTP må gis prioritet og fullføres. Både Nye veier og Statens vegvesen kan påta seg ansvaret for gjennomføringen av prosjektene. I første seksårsperiode må strekningen Seljestad-Liamyrane-Vågsli prioriteres. I tillegg må strekningen Saggrenda-Elgsjø prioriteres i samme periode. I tillegg ønsker de 500 millioner kroner per år til vedlikehold av fylkesveiene.

Daglig leder i E134 Haukelivegen AS, Pål Kårbø, er naturlig nok glad for fylkenes felles prioritering av den viktige fjellovergangen.

– Vi er mange som har jobbet målrettet for å få dette til, og vi har vært bevisste på viktigheten av at de tre store fylkene kommer med likelydende signaler i forhold til disse prioriteringene. Gleden er også at vi parallelt med NTP-arbeidet, også har arbeidet konkret med Røldalstunnelen, og jeg legger til grunn at det der vil bli tatt en beslutning allerede våren 2021, som da vil være i forkant av ny NTP. Vi er optimistiske med tanke på å kunne få tunnel-prosjektene vedtatt, men arbeider målrettet videre som om vi ikke er trygge, forsikrer Kårbø.

Rogaland med Seljestad – Vågslid på topp

Rogaland fylkeskommune har vedtatt at alle tiltak som ligger inne i gjeldende NTP, realiseres i løpet av første seksårsperioden. Prosjektene Seljestad – Røldal – Vågslid er satt øverst, og de forventer også at Rogfast, som er vedtatt av Stortinget, realiseres.

Dette er prosjektene Rogalandspolitikerne ønsker å prioritere høyest i NTP 2022–2033:

 • E 134. Bygges ut i løpet av planperioden. Prosjektene Seljestad – Røldal – Vågslid prioriteres i første del.
 • Rv. 13 i Suldal: Skredsikringsprosjektet Lovraeidet – Rødsliane tas inn i første del.
 • Jernbane: Dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø realiseres. Utbedre flaskehalsene på Sørlandsbanen.
 • Sjøtransport: Karmsund havn, E 134 til terminalen.
 • Luftfart: Kommersiell elektrifisering av luftfarten på Sola og på Helganes.

Vestland anbefaler Seljestad – Røldal

I fylkestingsutvalget i Vestland fylke la samarbeidspartiene Sp, Ap, MdG, KrF, SV og V før helgen frem en prioriteringsliste der ny E16 og Vossebane var på topp. Deretter nevner de prosjekter på E134 (herunder Seljestad-Røldal) og E39, men uten Hordfast. Dermed blir dette trolig Vestland fylkes høringsuttalelse til NTP. Saken skal opp i fylkestinget 12. mai.

Dette er prioriteringslisten i flertallets uttalelse i Vestland fylkeskommune:

 • K5 (E16 og Vossebane) med sammenhengende utbygging Arna–Stanghelle og Stanghelle–Voss
 • Flere tiltak på E39 og E134 (Seljestad-Røldal), samt Stad skipstunnel. Disse prosjektene står i den eksisterende NTP, og kan starte opp ganske snart.
 • E39: «På sikt må en mest mulig fergefri E39 bygges. I første omgang bør strekningene mellom fergeleiene prioriteres» heter det. Det vil si gul midtstripe og bedre kurvatur. E39 forbi Førde og forlenging av Fløyfjellstunnelen nevnes spesielt. På Klauvaneset–Vågsbotn er det tilstrekkelig med 80 km/t fartsgrense.
 • Diverse rassikringsprosjekter, deriblant tunnel under Vikafjellet.
 • Rv 52 og E134 Vågsli–Røldal
 • Bergensbanen
 • Diverse strekninger i Hardanger
 • Heving av U-864 utenfor Fedje
 • Arna–Vågsbotn, ringveg Øst
 • Planlegging av Hordalandsdiagonalen må starte opp

Langsiktig arbeid gir resultater

Vintersikker E134 har vært et av de viktigste fokusområdene til Haugaland Vekst de siste årene. Da Statens Vegvesen i mars kom med sine faglige innspill og prioriteringer til NTP, var det uten at viktige prosjekter på E134 Haukeli var tatt med. Dette fikk 16 kommuner på Haugalandet og Sunnhordland til å reagere. Regionrådet for Haugalandet og Samarbeidsrådet for Sunnhordaland sendte i slutten av mars ut en felles uttalelse til departementet om å prioritere E134 med tunneler.

– Det er godt å se at alle de tre fylkene så tydelig løfter frem fjellovergangene og nye tunneler på E134, og at de også mener Seljestad-Røldal bør kunne ha oppstart i gjeldende periode. Dette er svært viktige signaler inn mot NTP-prosesssen, og en god start på det som på sikt bør bli en vintersikker og mer klimavennlig fjellovergang på E134, sier Karlsen.

Det er Stortinget som til slutt skal vedta den nye transportplanen.