De 10 kommunene på Haugalandet samarbeider om å ta i bruk ny trygghets- og mestringsteknologi. De er nå i gang med utrulling av ulike løsninger som skal gjøre hverdagen både bedre og tryggere for regionens innbyggere. I tillegg til dette er det mye man som privatperson kan gå til innkjøp av for å skape en enklere og mer sikker hverdag. Et budskap som er viktig for representantene i Velferdsteknologiprosjektet nå som vi er inne i en noe spesiell førjulstid. 

Viser til nyttige julegavetips: Sturle J. Monstad, prosjektleder i velferdsteknologiprosjektet, Aud Edvinson, brukerrepresentant og Gunhild Hertzberg Brenno, fagkonsulent USHT Helse Fonna.

 – Hensikten med en slik felles satsing er å forme og legge til rette for morgendagens omsorg på Haugalandet ved bruk av teknologi, spesielt rettet mot hjemmeboende eldre og personer med funksjonsnedsettelse sier Sturle J. Monstad, prosjektleder for Velferdsteknologiprosjektet.  

Ifølge en spørreundersøkelse fra Pensjonistforbundet og Huseiernes landsforbund ønsker mange å bo i egen bolig lengst mulig. For noen betyr det å flytte fra hus til leilighet. Eldre er også positiv til ny teknologi for trygghet, mestring og sosial kontakt. Opplæring og tilpassing er viktig for å få dette til på gode måter.  

Dette ønsker kommunene i velferdsteknologiprosjektet å bidra til. Det offentlige har en viktig roller med å  tilrettelegge for velferdsteknologi og hjelpemidler, men det er også mye en selv som privatperson kan skaffe seg av slike hjelpemidler for å skape trygghet i eget hjem.

Sammen med brukerrepresentant, Aud Edvinson, og Gunhild Hertzberg Brenno, fagkonsulent USHT Helse Fonna, besøkte prosjektleder Sturle J Monstad, Havnaberg Seniorsenter, for å se på noen utvalgte hjelpemidler i Haugesund kommune sitt visningsrom for frihets- og velferdsteknologi. Her viste de til ulike hjelpemidler som blant annet trygghetsalarmer, strømpepåtrekkere og «smarte» lys, som er lett for folk å anskaffe selv eller som kan være en nyttig gave til jul.   

Brukerrepresentant Aud Edvinson som også er velferdsteknologiambassadør for Pensjonistforbundet har god kunnskap om de ulike hjelpemidler gjennom deltakelse i prosjektet. 

 – Mestring av ulike gjøremål er viktig for meg. Jeg fikk selv en strømpepåtrekker til jul ett år, en veldig nyttig gave og enkelt hjelpemiddel som gjør det lettere for meg i hverdagen, sier Edvinson.  

Brukerrepresentant Aud Edvinson som også er velferdsteknologiambassadør for Pensjonistforbundet har god kunnskap om de ulike hjelpemidler gjennom deltakelse i prosjektet. 

 – Mestring av ulike gjøremål er viktig for meg. Jeg fikk selv en strømpepåtrekker til jul ett år, en veldig nyttig gave og enkelt hjelpemiddel som gjør det lettere for meg i hverdagen, sier Edvinson.  

Det siste året har vært et spesielt år for mange. Koronasituasjonen har satt sitt preg på hverdagen vår, og for de som har kjent på ensomhet fra før av, er situasjonen kanskje spesielt krevende. Gjennom velferdsteknologiprosjektet settes det derfor også fokus på gode digitale løsninger som kan bedre situasjonen, redusere ensomheten og øke livskvaliteten. Nettbrett, mobiltelefon med trygghetsalarmer, og godt utstyr til  videokommunikasjon er eksempler som Monstad trekker frem som nyttige  og sosiale julegavetips   

– Vi er også inne i en mørk tid på året og julen nærmer seg med stormskritt. Batteridrevne «stearinlys» med Led, fjernstyring av lys og lys som slår seg av og på automatisk er alle små eksempler som kan ha stor betydning i hverdagen, sier Monstad.  

TV Haugaland fikk være med til visningssenteret. Se reportasje her i lenke! 

Ønsker du nyttige tips om velferdsteknologi og hjelpemidler?

Sjekk ut kompetansesenteret Almas Hus i Oslo som har mye nyttig stoff og ideer til teknologi og hjelpemidler. En god kilde til informasjon er også nettsidene til Pensjonistforbundet, som også er opptatt av velferdsteknologi.