Ti kommuner på Haugalandet har valgt å gå sammen om å finne de beste løsningene for sine innbyggere. De deltar i velferdsteknologiprosjektet der blant andre Helse Fonna helseforetak, Høgskolen Stord/Haugesund, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, brukerrepresentanter og FOUSAM er med. Fra kommunene vil både ansatte fra helse, IT og innkjøp delta, mens prosjektlederen er ansatt i Haugaland Vekst IKS.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. I dette arbeidet har det vært viktig med et bredt samarbeid mellom regionens 10 kommuner, som nå i fellesskap jobber med å forme morgendagens omsorg.

Sturle J. Monstad i Haugaland Vekst leder det interkommunale prosjektet på velferdsteknologi.

Visste du at ..?
Visste du at
Verdens største mangan-smelteverk ligger i Sauda ?
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at
at mila fra Ølensvåg til Ølen blir kalt for "the golden mile" (inkludert Vats) fordi det her ligger så mange store bedrifter som er verdensledende på det de holder på med
Visste du at
Karmsund Havn og aktiviteten på Husøy er den eneste av de store havnene i Norge som har tatt markedsandeler fra veitransporten siden 2013 og dermed innfrir regjeringens krav om å flytte mer gods fra vei til sjø?
Visste du at?
Haugesundregionen er handelsomsetningen per innbygger blant landets største
Visste du at?
Det kom 90.000 cruise passasjerer fordelt på 49 anløp til Haugesund i 2019
Visste du at?
Hydro på Karmøy ønsker å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminium-elektrolys
Visste du at
Selskapet Norsk Stein, som ligger i Suldal kommune, er det største steinbruddet i Europa?
Visste du at?
Utsira Nord, rett utenfor Haugesund, er det første området som er åpnet for storstilt havvindutbygging i Norge
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at?
Suldal er den største vannkraft-kommunen i landet
Visste du at…
....det produseres biler i Etne? Bedriften SMV i Skånevik spesialdesigner og produserer kjøretøy for smelteverksindustrien