Under Nyskapingsuka vil vi få høre hvordan marine næringsparker kan sikre bedre sameksistens og gi økt verdiskaping – for eksempel på Utsira Nord.

Mandag 26. september, som oppstart på Nyskapingsuka 2022 setter Haugaland Vekst fokus på regionale Havsatsinger i Haugesund Rådhus. Blant dem som bidrar her, er Silje Elde, prosjektleder ved Senter for hav og Arktis ved Universitetet i Tromsø. Elde vil fortelle nærmere om hvordan marine næringsparker kan sikre bedre sameksistens i havet og gi økt verdiskaping.

Samarbeid gir gode løsninger

Stadig flere ønsker å benytte havet, og konkurransen om de beste næringsarealene til havs spisser seg til. Ved s samle næringer til havs kan vi oppnå økt verdiskapning, samtidig som det frigir areal til andre som har havet som arbeidsplass. Prosjektleder Silje Elde ved Senter for hav og Arktis ved Universitetet i Tromsø mener marine næringsparker kan være en god løsning for bedre sameksistens. 

Silje Elde er prosjektleder ved Senter for hav og Arktis ved Universitet i Tromsø. Hun kommer til Nyskapingsuka mandag 26. september for å snakke om fordelene ved å etablere marine næringsparker.

– Med marine næringsparker mener vi at minst to næringer befinner seg i samme område samtidig, og der gjerne minst én av dem er koblet til fysisk plattform på en eller annen måte. Målet vårt er å få disse til å samarbeide, for eksempel om felles infrastruktur, IT-løsninger og overvåkingstjenester, i tillegg til å sikre en fornuftig bruk av arealene ut fra ulike interesser som fiskeri, naturvern og næringsinteresser, sier Elde. 

Hun ser gode muligheter for at alle parter kan ha mye å hente på slike samarbeid, og vi opplever at de ulike næringene er veldig positive.

Relevant for Utsira Nord

– Hypotesen er at samarbeid og mindre konflikt vil gi større samlet verdiskapning for norske havnæringer. For involverte aktører vil næringsparkene kunne gi tryggere, rimeligere og mer effektiv drift. Slikt flerbruk vil blant annet kunne gi lavere infrastrukturkostnader, mer interaksjon i verdikjedene og bedre beredskap. Utsira Nord vil være veldig relevant for samarbeid gjennom marine næringsparker, og jeg gleder meg til å komme til Haugalandet for å få fortelle om prosjektet vårt, sier Elde.

Under åpningsarrangement om Havsatsinger mandag 26. september blir det også innslag fra Liv Reidun Grimstvedt, leder for HVLs Senter for sjøsikkerhet og vi får forskningsoppdatering rundt havsatsingene fra NORCE. Regionrådsleder, ordfører Arne-Christian Mohn, står for åpningen av Nyskapingsuka. Meld deg på gratis her: https://nyskapingsuka.no/program/havsatsinger

En hel uke med innovasjon og nyskaping

Nyskapingsuka arrangeres i regionen fra mandag 26. – fredag 30. september. Dette er en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst på Haugalandet. Det er nyttig arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor man kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

Sjekk ut det varierte programmet for hele Nyskapingsuka her!