Haugalandet

E39 og E134

vestlandets knutepunkt

Haugaland Næringspark

5000 dekar

norges største ferdigregulerte næringsareal

Containerenheter på Husøy - Karmsund Havn

35 000

Vestlandets største godsterminal

Regionen er et knutepunkt på Vestlandet på grunn av samferdselssystemet E-39, E-134, flyplass og havnene.


Regionen er et knutepunkt på Vestlandet på grunn av samferdselssystemet E-39, E-134, flyplass og havnene. Denne infrastrukturen betjener lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transportbehov, og flere, store og ledige næringsarealer gir potensiale for mange næringsetableringer.

Transport- og logistikksystemet er viktige for bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet. Det er utfordringer med transportsystemene som fører inn og ut av regionen. Både flyplass, veisystemer og havner krever et langsiktig arbeid for nasjonal prioritering av midler.

Regionen har mye og store næringsarealer og havner. En av regionens viktigste korridorer går mellom Killingøy, Risøy, Haugesund Lufthavn Karmøy, Husøy og Hydro, gjennom T-forbindelsen til Haugaland næringspark, og til Kårstø. Flere steder i regionen er det arealer og energitilgang som kan gi etablering av f.eks. datasentre.

Visste du at ..?
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at?
Med sine 5000 dekar er Haugaland næringspark Norges største ferdigregulerte næringsområde
Visste du at?
At det passerer 18000 skip i Karmsundet hvert år
Psssst! Visste du at?
Godsterminalen til Karmsund Havn på Husøy skal utvides og fylles ut med 6 millioner tonn stein fra Rogfast-tunnelene
Visste du at?
I Rogfast skal det bygges rundt 60 km. med veier og tunneler. Boknafjordtunnelen blir 26,7 km. lang i to løp og er verdens lengste undersjøiske tunnel

Undersider