Verdiskaping

43 mrd

i privat sektor (2018)

Andel sysselsatte

66,4 %

i Haugesundregionen (2018)

Nyetableringer

1034

i Haugesundregionen (2018)

Haugalandet har et differensiert næringsliv og mange bein å stå på. Vi har sterke miljøer innenfor den petromaritime-klyngen, energi- og prosessindustri, med en underskog av små og store underleverandører. i vår region finner du ledende industri og hjørnesteinsbedrifter som Aibel i Haugesund, Hydro Aluminium på Karmøy, Kårstø prosessanlegg med Gassco og Equinor i spissen og smelteverket Eramet i Sauda for å nevne noen.

Vi har en betydelig maritim klynge, med flere store rederier som ruver i internasjonal målestokk. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er tunge institusjoner som bygger opp under maritim næring. Her er også stor vekst av nye spennende bedrifter innen marin næring med fiskeoppdrett, fôrflåter og merder. Her er fagmiljø innen elektronikk, gass, datateknologi et innovasjonsmiljø som plasserer regionen i tetposisjon innen industriell nyskaping.

Haugalandet har relativt stor andel av arbeidsplassene i bransjer som prosessindustri, olje og gass, fiske og havbruk, el-produksjon, øvrig verkstedindustri og landbruk. Handelsnæringen er også stor. I haugesundregionen er handels-omsetningen per innbygger blant landets største!

Visste du at ..?
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at
Selskapet Norsk Stein, som ligger i Suldal kommune, er det største steinbruddet i Europa?
Visste du at
Karmsund Havn og aktiviteten på Husøy er den eneste av de store havnene i Norge som har tatt markedsandeler fra veitransporten siden 2013 og dermed innfrir regjeringens krav om å flytte mer gods fra vei til sjø?
Visste du at…
....det produseres biler i Etne? Bedriften SMV i Skånevik spesialdesigner og produserer kjøretøy for smelteverksindustrien
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at
at mila fra Ølensvåg til Ølen blir kalt for "the golden mile" (inkludert Vats) fordi det her ligger så mange store bedrifter som er verdensledende på det de holder på med
Visste du at?
Suldal er den største vannkraft-kommunen i landet
Visste du at?
Hydro på Karmøy ønsker å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminium-elektrolys
Visste du at?
Det kom 90.000 cruise passasjerer fordelt på 49 anløp til Haugesund i 2019
Visste du at
Verdens største mangan-smelteverk ligger i Sauda ?
Visste du at?
Haugesundregionen er handelsomsetningen per innbygger blant landets største
Visste du at?
Utsira Nord, rett utenfor Haugesund, er det første området som er åpnet for storstilt havvindutbygging i Norge

Undersider