Nyetableringer

1034

på Haugalandet (2018)

Innovasjon Norge-midler

90-145 mill.kr

Tilfaller Haugalandet årlig (2017-2019)

Skattefunn-søknader

94

Haugalandet (2020)

Nyskaping omfatter utvikling i eksisterende næringsliv og i offentlig sektor, samt etablering av flere nye bedrifter ved støtte til oppstartsbedrifter og gründere. Utvikling i eksisterende næringsliv står for en stor del av utvikling av nye produkter og tjenester. For kommunene kan en påvirke noe av denne utviklingen ved tilrettelegging i tidlig fase gjennom samarbeid i næringsklynger og nettverk. Kommunene har lang erfaring med prosjekter som tilrettelegger for næringsutvikling og regionen har flere tilbud for etablerer. Se oversikt i sidemenyen.


FoU-aktivitet på Haugalandet

  • De tre siste årene har Haugalandet hentet mellom 90 og 145 millioner kroner årlig fra Innovasjon Norge.
  • I rene tilskudd finner vi hittil i 2020 en dobling fra 2019, både i Rogaland og på Haugalandet.
  • Nivået på skattefunn-søknader har økt i 2020. Det var 77 søknader på Haugalandet i 2019, mens hittil i 2020 er antall søknader 94.
  • Når det gjelder egenutført FoU per sysselsatt i 2018 har Haugesund med omegn hatt en positiv oppgang siden 2017. Regionen ligger nå på kr 29 000 per sysselsatt.

Kilder: Analysene er utviklet og presentert av Tveit Regnskap AS.

I en analyse fra Forskningsrådet heter det at forskningen i næringslivet i Rogaland er sentrert rundt Stavanger og Sandnes, men at det siden 2012 har vært en andelsnedgang på 77 % i sørfylket. Dette skyldes at nordfylket nå har kommet sterkere på banen. «Ser vi nærmere på regionene i Rogaland i 2018 når det gjelder egenutført FoU per sysselsatt, ligger Stavanger med omegn på kr 32 000 per sysselsatt, mens Haugesund med omegn har hatt en positiv oppgang siden 2017 og nå ligger omtrent på samme nivå som Stavanger (29 000 kr per sysselsatt)».

Samlet sett ligger næringslivet i Rogaland på tredjeplass i Norge når det gjelder midler fra Forskningsrådet til næringslivet, og kun næringslivet i Oslo hadde flere SkatteFUNN-prosjekter enn Rogaland.


Nyskapingsuka

Haugaland Vekst arrangerer årlig – Nyskapingsuka!. Hensikten er å styrke og fremme innovasjon og vekst på Haugalandet. Her møtes entreprenører, investorer, bedrifter, studenter og det offentlige, for å utveksle kunnskap, dele idéer og knytte kontakter.

Målet på sikt er at Nyskapingsuka blir et årlig felles løft og mobilisering for nyskaping, endring og innovasjon i hele regionen, fra Sauda i øst, Utsira i vest, Sveio i nord og Karmøy i sør. Nyskapingsuka aktualiserer satsingen på forskning og innovasjon, og hvordan offentlige støtteordninger kan stimulere bedrifter til dette.

Under Nyskapingsuka 2020 ble det avhold 17 arrangement over 5 dager i hele regionen.