Nyetableringer

1034

på Haugalandet (2018)

Etableringsfrekvens

6,3 %

mot 7,3 % på landsbasis (2018)

Arrangement

17

Nyskapingsuka 26.-30.okt

Nyskaping omfatter utvikling i eksisterende næringsliv og i offentlig sektor, samt etablering av flere nye bedrifter ved støtte til oppstartsbedrifter og gründere. Utvikling i eksisterende næringsliv står for en stor del av utvikling av nye produkter og tjenester. For kommunene kan en påvirke noe av denne utviklingen ved tilrettelegging i tidlig fase gjennom samarbeid i næringsklynger og nettverk. Kommunene har lang erfaring med prosjekter som tilrettelegger for næringsutvikling og regionen har flere tilbud for etablerer. Se oversikt i sidemenyen.


Nyskapingsuka

Haugaland Vekst arrangerer årlig – Nyskapingsuka! Dette er en arena som setter innovasjon, endring og entreprenørskap i fokus. Hensikten er å styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. Her møtes entreprenører, investorer, bedrifter, studenter og det offentlige, for å utveksle kunnskap, dele nyskapende idéer og knytte kontakter.

14 arrangement over 5 dager i hele regionen 26.-30 oktober 2020!