Ønsker du å starte opp egen virksomhet?

På Haugalandet finnes en rekke tilbud knyttet til etablering av egen virksomhet. Noen er etablert lokalt, mens andre er nasjonale tilbud. Dersom behov, kan du henvende deg til den kommunen du ønsker å etablere deg i, enten til kommunens etablererveiledning eller direkte til den næringsansvarlige i den respektive kommunen.

KommuneRådgiver Epost
Vindafjord og EtneMedvind24post@medvind24.no
Tysvær Asbjørn Moeasbjorn.moe@tysver.kommune.no
HaugesundSkape
Annette Sæther
post@skape.no
Annette.Saether@haugesund.kommune.no
Karmøy Skape
Per Velde
post@skape.no
pve01@karmoy.kommune.no
Utsira og Bokn Skape post@skape.no
Sveio Atheno post@atheno.no
Sauda Sauda Vekst
post@sauda-vekst.no
Suldal Suldal Vekst post@suldalvekst.no

Følgende aktører er sentrale for etablerere i vår region:

Skape er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og alle kommunene i fylket. Gjennom Skape tilbys tilrettelagte kurs og arrangementer for etablerere. 

Validé Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsidéer med å få idéene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk.

Gründerloftet ligger på Høvleriet like sør for Gamle Slaktehuset. Her er det muligheter for å leie en arbeidsplass for hele eller deler av en uke. I tillegg er det et makerspace, der det er mulig å lage demoer, mm.

Næringshagene Rogaland Ressurssenter, Medvind 24 og Suldal Vekst får offentlige midler til å hjelpe regionens gründere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer gjennom ulike tilbud. Næringshagene skal bidra med bedriftsutvikling, kompetanseutvikling, stimulere til internasjonalisering og koble til relevante kapitaltilbydere.

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv i utlandet og Norge som reisemål. Har du lyst til sparre med noen om ideen din? Gründertelefonen kan hjelpe deg et steg videre i oppstartsprosessen.