Vegdirektøren og lederne for Nye Veier AS og Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget kommer til Veikonferansen 2020 i Aksdal 13. februar.

Fjorårets veikonferanse i Aksdal ble en stor suksess, og brakte for dagen en sterk og tverrpolitisk vilje til felles vestlandsløft for de viktige veistrekningene i regionen vår.

Torsdag 13. februar gjentas suksessen i Tysværtunet – midt i knutepunktet Aksdal der E-39 og E-134 møtes. Årets konferanse har fått tittelen “E134 – transportkorridor øst-vest og kopling mot Vestlandet”.

Med veikonferansen ønsker Haugaland Vekst sammen med E134 Haukelivegen AS og Næringsforeningen Haugalandet å fokusere på innsatsen som må til for å få gjennomført en ny og vintersikker fjellovergang mellom vest og øst på E-134, i tillegg til den nødvendige oppgraderingen av den viktige kyststamveien på E-39 mellom Bergen og Stavanger.

Realiseringen og moderniseringen av disse viktige hovedfartsårene vil være avgjørende for næringsutviklingen for hele vestlandsregionen fra Bergen til Stavanger.

Blant temaene som skal belyses på veikonferansen:

Nasjonale føringer og prioriteringer

Næringslivets behov

Prioriteringen av E134 fra fylkeskommunene til NTP

Status Rogfast og Hordfast

 

Blant dem som deltar på årets veikonferanse:

 

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Skal snakke om oppfølgingen av E-134 “Øst-vest-utredningen”.

 

 

Direktør i Nye Veier AS, Anette Aanesland

Skal snakke om hva Nye Veier AS ønsker å prioritere når det kommer til E-134 – Drammen – Bergen.

 

 

Leder av Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget, Helge Orten

Skal snakke om Seljestad-Vågslid som gryteklart prosjekt.

 

Veikonferansen 2020 arrangeres torsdag 13. februar fra kl. 09.30 – 15.30 i Tysværtunet.

Her må vi stå sammen – vel møtt!

MELD DEG PÅ HER!

Deltakeravgift: 200,-