Tre års høyere utdanning

30,8 %

av den sysselsatte befolkningen på Haugalandet

Antall studenter

3150

Høgskolen på Vestlandet (Haugesund og Stord)

Behov for yrkesfaglig kompetanse

6 av 10

Bedrifter (2018)

For at regionen skal unngå stagnasjon og ha en sunn utvikling, er vi avhengige av å sikre oss god og riktig arbeidskraft for fremtiden. Kommuner og bedrifter i regionen vår trenger tilgang til kvalifisert arbeidskraft både på kort og lengre sikt. Derfor jobber vi for langsiktig rekruttering og omdømmebygging for å få flere interessert i vår regions næringsliv og arbeidsplasser. Vi jobber også med å vise de unge sammenhengen mellom skole og arbeidsliv, og de mulighetene som ligger i både utdanningssystemet og yrkes- og arbeidslivet. Dette for å gjøre ungdom bedre i stand til å ta kvalifiserte og gode valg.

Haugaland Vekst er involvert i følgende:

  • Haugesundregionen – omdømme og rekruttering
  • Haugaland Skole-Arbeidsliv
  • Kompetanseforum Nord-Rogaland – Høgskolen på Vestlandet
  • Arbeidslivsrådet for industrifag på Haugalandet

Visste du at ..?
Visste du at?
Over 400 søkere ble til 47 sommeransatte fordelt på 10 lokale bedrifter gjennom Sildikon Valley i 2019
Visste du at?
det største juridiske miljøet i Haugesund er samlet hos Sjøfartsdirektoratet?
Visste du at?
Ølen videregående skole er den skolen i hele Rogaland som er best på å få elever gjennom skoleløpet, med minst forfall!
Visste du at
man på Sauda videregående skole har et unikt skoletilbud som både gir deg fagbrev og studiekompetanse (YSK)?
Visste du at?
Hele 2500 elever får møte 60 bedrifter fra 10 ulike bransjer under Yrkesmessen i januar
Visste du at?
Høgskolen på Vestlandet campus Haugesund er den eneste høgskolen som tilbyr Branningeniør-utdanning
Visste du at?
Topp-Volley Norge, som er en avdeling i Sauda videregående skole, har elever fra hele Norge og som har fostret noen av de beste sandvolleyball-spillerne vi har i landet!
Visste du at?
Elvene i Haugesundregionen er helt i norgestoppen når det gjelder gjennomføring av videregående skole

Undersider