Tre års høyere utdanning

30,8 %

av den sysselsatte befolkningen på Haugalandet

Antall studenter

3150

Høgskolen på Vestlandet (Haugesund og Stord)

Behov for yrkesfaglig kompetanse

6 av 10

Bedrifter (2018)

For at regionen skal unngå stagnasjon og ha en sunn utvikling, er vi avhengige av å sikre oss god og riktig arbeidskraft for fremtiden. Kommuner og bedrifter i regionen vår trenger tilgang til kvalifisert arbeidskraft både på kort og lengre sikt. Derfor jobber vi for langsiktig rekruttering og omdømmebygging for å få flere interessert i vår regions næringsliv og arbeidsplasser. Vi jobber også med å vise de unge sammenhengen mellom skole og arbeidsliv, og de mulighetene som ligger i både utdanningssystemet og yrkes- og arbeidslivet. Dette for å gjøre ungdom bedre i stand til å ta kvalifiserte og gode valg.

Haugaland Vekst er involvert i følgende:

  • Haugesundregionen – omdømme og rekruttering
  • Haugaland Skole-Arbeidsliv
  • Kompetanseforum Nord-Rogaland – Høgskolen på Vestlandet
  • Arbeidslivsrådet for industrifag på Haugalandet

Visste du at ..?
Visste du at?
Elvene i Haugesundregionen er helt i norgestoppen når det gjelder gjennomføring av videregående skole
Visste du at?
Topp-Volley Norge, som er en avdeling i Sauda videregående skole, har elever fra hele Norge og som har fostret noen av de beste sandvolleyball-spillerne vi har i landet!
Visste du at
man på Sauda videregående skole har et unikt skoletilbud som både gir deg fagbrev og studiekompetanse (YSK)?
Visste du at?
det største juridiske miljøet i Haugesund er samlet hos Sjøfartsdirektoratet?
Visste du at?
Høgskolen på Vestlandet campus Haugesund er den eneste høgskolen som tilbyr Branningeniør-utdanning
Visste du at?
Ølen videregående skole er den skolen i hele Rogaland som er best på å få elever gjennom skoleløpet, med minst forfall!
Visste du at?
Over 400 søkere ble til 47 sommeransatte fordelt på 10 lokale bedrifter gjennom Sildikon Valley i 2019
Visste du at?
Hele 2500 elever får møte 60 bedrifter fra 10 ulike bransjer under Yrkesmessen i januar

Undersider