Haugalandet er en mellomstor region med ca 118.600 innbyggere, der Karmøy er største kommune med 42.000, og Utsira den minste med vel 200. Haugesund er regionsenter, og byen har ca 37.000 innbyggere. Andre større tettsteder er Åkrehamn og Kopervik med ca 7.000, og Sauda, Skudeneshavn, Vea, Frakkagjerd, Aksdal, Sveio, Etne og Ølen med 1-4.000 innbyggere hver.

Utviklingen på Haugalandet

I figuren kan vi se hvordan folketallet i Haugalandet har utviklet seg siden starten av 2000. Etter en periode med rask vekst mellom 2007 og 2016, har folketallet stått omtrent stille de siste tre årene. På slutten av tredje kvartal 2019 var det 118 627 innbyggere på Haugalandet.

Haugalandet hadde omtrent samme vekst i folketallet som landsgjennomsnittet mellom 2006 og 2014. Etter 2014, oljekriseåret, har utviklingen i folketallet vært vesentlig svakere på Haugalandet enn i resten av landet. Folketallet på Haugalandet har økt med 15,2 prosent siden 2000, mens det har vært en vekst på 19,6 prosent på landsbasis.

Kilde: Telemarksforskning (2020) Regional Analyse Haugalandet

Visste du at ..?
Visste du at
kobberet som ble brukt til å lage Frihetsgudinnen i New York kommer fra Visnes på Karmøy?
Visste du at
Verdens største mangan-smelteverk ligger i Sauda ?
Visste du at?
det største juridiske miljøet i Haugesund er samlet hos Sjøfartsdirektoratet?
Visste du at?
Høgskolen på Vestlandet campus Haugesund er den eneste høgskolen som tilbyr Branningeniør-utdanning
Visste du at..
...Norge ble regjert fra Etne i 33 år fra 1161 til 1184? Og visste du at Kong Magnus Erlingsson var den første krona og salva kongen i Norge og at han hadde kongesete på Støle i Etne?
Visste du at?
Utsira Nord, rett utenfor Haugesund, er det første området som er åpnet for storstilt havvindutbygging i Norge
Visste du at
Selskapet Norsk Stein, som ligger i Suldal kommune, er det største steinbruddet i Europa?
Visste du at?
Det kom 90.000 cruise passasjerer fordelt på 49 anløp til Haugesund i 2019
Visste du at?
Boknafjellet i Bokn kommune har vært et viktig seilingsmerke for sjøfarende i alle tider? Da nederlenderer kom seglende inn mot norskekysten, var Buch van See, det nederlandske navnet på Bokn, det første de så.
Visste du at?
Boknafjellet i Bokn er et gammelt og kjent sjømerke og var det første sjøfolk så når de kom seilende inn fra Nordsjøen?
Visste du at?
Elvene i Haugesundregionen er helt i norgestoppen når det gjelder gjennomføring av videregående skole
Visste du at
Karmsund Havn og aktiviteten på Husøy er den eneste av de store havnene i Norge som har tatt markedsandeler fra veitransporten siden 2013 og dermed innfrir regjeringens krav om å flytte mer gods fra vei til sjø?
Visste du at
Karmøy har vært vertskap for Norges eldste og lengst sittende kongesete?
Psssst! Visste du at?
Godsterminalen til Karmsund Havn på Husøy skal utvides og fylles ut med 6 millioner tonn stein fra Rogfast-tunnelene
Visste du at?
At det passerer 18000 skip i Karmsundet hvert år
Visste du at?
Over 400 søkere ble til 47 sommeransatte fordelt på 10 lokale bedrifter gjennom Sildikon Valley i 2019
Visste du at
Langfoss i Åkrafjorden er kåret til en av verdens ti flotteste fossefall?
Visste du at?
Haugesund er vertskap for norwegian international filmfestival
Visste du at?
Det finnes over 50 forskjellige idrettslag på Haugalandet
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at?
Suldal er den største vannkraft-kommunen i landet
Visste du at?
Med sine 5000 dekar er Haugaland næringspark Norges største ferdigregulerte næringsområde
Visste du at?
Hele 2500 elever får møte 60 bedrifter fra 10 ulike bransjer under Yrkesmessen i januar
Visste du at?
Haugesundregionen er handelsomsetningen per innbygger blant landets største
Visste du at?
Hydro på Karmøy ønsker å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminium-elektrolys
Visste du at?
Topp-Volley Norge, som er en avdeling i Sauda videregående skole, har elever fra hele Norge og som har fostret noen av de beste sandvolleyball-spillerne vi har i landet!
Visste du at?
E134 Haukelivegen er det mest foretrukne og samfunnsøkonomisk lønnsomme veisambandet mellom øst og vest. (Øst-Vest utredningen 2015)
Visste du at
at mila fra Ølensvåg til Ølen blir kalt for "the golden mile" (inkludert Vats) fordi det her ligger så mange store bedrifter som er verdensledende på det de holder på med
Visste du at?
Langfoss i Åkrafjorden, i Etne kommune, er kåret til en av verdens vakreste fosser av CNN?
Visste du at?
Utsira som ligger rett utenfor Haugesund er Norges minste kommune med omtrent 200 innbyggere?