Arkiv for Mars, 2020

EU-millioner til flytende havvind utenfor Karmøy

EU har i dag gitt 290 millioner kroner i støtte til et testprosjekt som skal designe, bygge, installere og drifte en flytende havvindturbin ved testsenteret på Karmøy. Norwegian Offshore Wind Cluster skriver i en pressemelding at dette vil være første gang en 10 MW vindturbin brukes på et flytende fundament, og prosjektet har som formål […]

Nye økonomiske tiltak: Kompensasjonsordning for bedrifter

Regjeringen kom i dag med en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronautbruddet. De vil opprette en ordning der staten dekker en andel av bedriftenes faste kostnader. En slik ordning vil koste mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden. Dette skal hjelpe bedrifter som har mistet store inntekter over natten, men som fortsatt […]

Samhandling på tvers for regionalt næringsliv

Haugaland Vekst har tatt initiativ til å etablere en «samhandlingsgruppe for næring» som består av sentrale aktører innen næringsutvikling i vår region. Utbruddet av korona har rammet vår region på lik linje med resten av landet og verden. For kommunene har det vært viktig å redusere smittefaren og ivareta innbyggernes helse. Fokuset på helse, skole […]

KS Rogaland: Kommuner og fylkeskommunen står klare til å bidra

Kommunene og fylkeskommunen i Rogaland viser stor fleksibilitet, innsatsvilje og evne til å håndtere det uforutsette i forbindelse med koronasituasjonen. I krisesituasjoner er det viktig med et godt samarbeid om felles løsninger mellom stat og kommune. Nå er kommunene og fylkeskommunen klare til å iverksette motkonjunkturtiltak, sier styret i KS Rogaland.   Omstillingen i kommunene […]

Sildikon Valley 2020 blir avlyst

Vi har nå tatt den vanskelige beslutningen om å avlyse Sildikon Valley 2020. Situasjonen i dag og fremover er så uoversiktlig og usikker at vi vil hverken få organisert godt nok eller gjennomført konseptet som ønsket. Flere bedrifter ser seg ikke i stand til å gjennomføre Sildikon Valley med de forberedelser og oppfølging som trengs […]

Historisk høy ledighet i Rogaland

De to siste ukene har tallet på permitteringsvarsler økt dramatisk, opplyser NAV Rogaland i en pressemelding.  Totalt har om lag 350 bedrifter fra Rogaland sendt permitteringsvarsler som omfatter 21 007 personer. 5621 permitteringsvarsler kommer fra Nord-Rogaland og 15 400 fra sørfylket. Varslene gjelder bedrifter som permitterer 10 eller flere. I følge leder for NAV Rogaland kommer varslene fra […]