AGENDA HAUGALANDET: Kraft gir muligheter

Haugaland Næringspark, Gismervik Prosessindustrien er en av næringene i regionen som vil påvirkes mest av oljeprisfall og koronakrise. Under Agenda...

AGENDA HAUGALANDET – Fra krise til muligheter

Næringsminister Iselin Nybø og andre stortingspolitikere deltar når Haugaland vekst 9. og 10. juni arrangerer den digitale møteplassen «Agenda Haugalandet». Hvordan...

Stor pågang hos Innovasjon Norge Rogaland

Innovasjon Norge har opplevd stor pågang etter at korona-viruset brøt ut. I de to siste månedene, fra 16. mars,...

Fylkene prioriterer Seljestad – Vågslid

Seljestad - Røldal (Norconsult) Fylkestingene i Rogaland og nye Vestfold og Telemark har vedtatt å prioritere tunneler på E134 mellom...

Styrk forsvaret i Sørvest-Norge!

Haugaland Vekst IKS har, på vegne av Regionrådet for Haugalandet, sendt inn en uttalelse til utenriks- og forsvarskomiteen vedrørende...

Nå kan bedrifter søke støtte til bedriftsintern opplæring

Private bedrifter med omstillingsbehov kan nå søke støtte fra Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning, bedriftsintern opplæring. Ordningen som ble vedtatt sist torsdag i fylkestinget, skal bidra til å styrke kompetansen...

Mange vil studere ved campus Haugesund og Stord

Forrige uke kom søkertallene fra samordna opptak. Høgskolen på Vestlandet generelt og campus Stord og Haugesund spesielt gleder seg...

Næringslivet trenger også langsiktige tiltak viser ny regional rapport

Korona- og oljepriskrise gir store utfordringer for næringslivet i Rogaland. For oljeleverandørnæringen er ikke omstilling, men overlevelse hovedfokuset nå. Fylkestinget...

Energikommuner krever flere tiltak

41 kommuner som har mye aktivitet innen energisektoren har sendt brev til sentrale myndigheter der de ber om flere tiltak...

Havvind er avgjørende og vi må komme i gang nå

Havvind er avgjørende og vi må komme i gang nå skriver adm.dir i Haugaland Vekst K. Tormod Karlsen. KRONIKK: Den...