De fleste av våre kommuner har lagt ut sine næringsareal i Arealguiden som gir oversikt over næringsområder i regionen.

Har du spørsmål som gjelder regulering, byggemelding eller andre spørsmål av teknisk art, ta kontakt med Servicetorget i den enkelte kommune.

Visste du at ..?
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at?
Med sine 5000 dekar er Haugaland næringspark Norges største ferdigregulerte næringsområde
Psssst! Visste du at?
Godsterminalen til Karmsund Havn på Husøy skal utvides og fylles ut med 6 millioner tonn stein fra Rogfast-tunnelene
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at?
At det passerer 18000 skip i Karmsundet hvert år
Visste du at?
I Rogfast skal det bygges rundt 60 km. med veier og tunneler. Boknafjordtunnelen blir 26,7 km. lang i to løp og er verdens lengste undersjøiske tunnel