De fleste av våre kommuner har lagt ut sine næringsareal i Arealguiden som gir oversikt over næringsområder i regionen.

Har du spørsmål som gjelder regulering, byggemelding eller andre spørsmål av teknisk art, ta kontakt med Servicetorget i den enkelte kommune.

Visste du at ..?
Psssst! Visste du at?
Godsterminalen til Karmsund Havn på Husøy skal utvides og fylles ut med 6 millioner tonn stein fra Rogfast-tunnelene
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at?
At det passerer 18000 skip i Karmsundet hvert år
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at?
I Rogfast skal det bygges rundt 60 km. med veier og tunneler. Boknafjordtunnelen blir 26,7 km. lang i to løp og er verdens lengste undersjøiske tunnel
Visste du at?
Med sine 5000 dekar er Haugaland næringspark Norges største ferdigregulerte næringsområde