Arkiv for Januar, 2018

– Nå er vi sikrere på valget vårt

Denne uken gikk årets Yrkesmesse av stabelen i Sysco Arena i Tysvær. Her samlet over 60 bedrifter seg for å gi regionens 10. klassinger gode råd og en smakebit på hvilke bedrifter og muligheter som finnes i vår region. – Årets Yrkesmesse var svært vellykket, og nærmere 4.000 personer var innom. I tillegg til bedriftene, […]

Jaktet det digge livet

En inspirasjonsdag i digitaliseringens ånd lokket godt over 200 mennesker til Bokn Arena mandag 8. januar. Og det store trekkplasteret, Knut Lystad, tok forsamlingen med storm. Målet for kvelden var at flere skulle la seg inspirere og bli motivert til å bli tryggere brukere i den digitale verden. Derfor inviterte Bokn kommune seniorer, voksne midt i […]

Dette skal Haugaland Vekst jobbe med i 2018

Alle eierkommunene i Haugaland Vekst har enstemmig vedtatt å arbeide med følgende satsingsområder for å øke attraktiviteten av Haugesundregionen. På tampen av 2017 ble også en konkret tiltaksplan vedtatt.  Les hvilke saker vi skal jobbe med i 2018 her!

Norwegian Clean Energy Cluster

Tysvær kommune og Haugaland Vekst er initiativtaker bak energiprogrammet NCEC, et program som skal synliggjøre Haugalandet som en energiklynge med potensial for å skape nye, grønne arbeidsplasser. Målet er at energikrevende bedrifter skal se de spennende etableringsmulighetene som Haugalandet og Sunnhordland kan tilby ved å utnytte såkalte ”sidestrømmer” fra de store industribedriftene i regionen. Mye […]

Yrkesmessen 2018

Tirsdag og onsdag 16. og 17. januar står mer enn 60 bedrifter på årets Yrkesmesse klar til å gi regionens elever gode råd om hvilken kompetanse de har behov for i årene fremover. Yrkesmessen går som vanlig av stabelen i Sysco Arena og hovedmålgruppen er alle elever på 10. trinn i hele Haugesundregionen. Målet er […]

Nyskaping

Nyskaping er et viktig fokusområde for Haugaland Vekst. Nyskaping har vært viet stor oppmerksomhet fra både offentlig- og privat hold. For Haugaland Vekst har nyskaping den siste tiden representert hovedsakelig omstillingen fra oljerelatert næring, og at det er en del av løsningen på det grønne skiftet.  Nyskaping skjer og har skjedd til alle tider, men nedturen innen olje- og gassbransjen de siste […]

Regional utviklingsplan – handlingsplan for 2018

Utviklingsplan tiltaksplan 2018

Tiltaksplan: Dette gjør vi i 2018

REGIONRÅD: Haugaland Vekst la på tampen av 2017 fram tiltaksplan for hvilke oppgaver og temaer som skal prioriteres i iverksettingen av Regional Utviklingsplan. Sakene er i stor grad løpende og pågående prosjekter. Tiltaksplanen ble vedtatt i sin helhet og gir et godt bilde av hvilke konkrete oppgaver Haugaland Vekst allerede jobber med, og vil fortsette […]