Det er etablert et arbeidslivsråd for industrifag i regionen. Det er et nettverk med blant annet representanter fra større industrivirksomheter som Hydro Aluminium Karmøy, Equinor, Eramet, DuPont Nutrition & Bioscience og Aibel, Rogaland fylkeskommune, NAV arbeidsliv og andre viktige regionale samfunnsaktører som LO Nord-Rogaland, NHO Rogaland, Haugaland Vekst, opplæringskontoret for teknologifag og videregående skoler for industrifag.  

Formål?

Rådet jobber for tilgang til rett kompetanse til rett tid for fremtidens industri. Et viktig fokus er å arbeide med unge i forhold til utdanningsvalg sett i lys av mindre årsklasser, behov for yrkesfaglig kompetanse og utviklingsmuligheter i industrien.  

Hva jobber vi med?

  • Tiltak innen lærlingearbeidet
  • Innføring av hospiteringsordning for faglærere i industrien
  • Involvering av fagfolk i undervisning og bedriftsbesøk
  • Ser på muligheter for et felles klima- og teknologisenter i regionen
  • Samordning av industri- og utdanningsinteresser opp mot sentrale og regionale politisk og administrativ organ
  • Utvikling av et kompetansebarometer for industrien
  • Samordning av innspill til læreplanverk og dimensjonering av skoleplasser
  • Samhandling rundt kvalitetsutvikling på lærlingordning i bedrifter

Vi har ca 4 møter per år. Det er mellom hvert møte et samarbeid rundt konkrete tiltak. Vi har en ambisjon om at arbeidslivsrådet skal forstås som et territorium som innebefatter et utvidet Sunnhordland (Kvinnherad, Fitjar, Stord, Bømlo, Odda) og Haugaland (Bokn, Tysvær, Karmøy, Haugesund, Vindafjord, Ølen, Utsira, Sveio, Sauda og Suldal). 

Haugaland Vekst leder et av tiltakene der vi skal utvikle en regional analyse, et såkalt kompetansebarometer for industrinæringen. Analysen skal gjennomføres, men blir utsatt på grunn av Covid-19.

Visste du at ..?
Visste du at?
det største juridiske miljøet i Haugesund er samlet hos Sjøfartsdirektoratet?
Visste du at?
Ølen videregående skole er den skolen i hele Rogaland som er best på å få elever gjennom skoleløpet, med minst forfall!
Visste du at?
Over 400 søkere ble til 47 sommeransatte fordelt på 10 lokale bedrifter gjennom Sildikon Valley i 2019
Visste du at?
Hele 2500 elever får møte 60 bedrifter fra 10 ulike bransjer under Yrkesmessen i januar
Visste du at?
Høgskolen på Vestlandet campus Haugesund er den eneste høgskolen som tilbyr Branningeniør-utdanning
Visste du at?
Elvene i Haugesundregionen er helt i norgestoppen når det gjelder gjennomføring av videregående skole
Visste du at?
Topp-Volley Norge, som er en avdeling i Sauda videregående skole, har elever fra hele Norge og som har fostret noen av de beste sandvolleyball-spillerne vi har i landet!
Visste du at
man på Sauda videregående skole har et unikt skoletilbud som både gir deg fagbrev og studiekompetanse (YSK)?