Studenter og arbeidssøkere

15.580

På Haugesundregionens arrangementer (2007-2020)

Utenbys-arrangement

26

i Trondheim og Bergen

Sommeransatte

47

fordelt på 10 lokale bedrifter i Sildikon Valley (2019)

Haugesundregionen arbeider for å markedsføre regionen under ett begrep. Sammen med partnere fra næringslivet og kommunene, arbeider vi for å posisjonere Haugesundregionen som en attraktiv nærings- og bostedsregion.

I 12 år har offentlige og private virksomheter samarbeidet for å synliggjøre og posisjonere seg selv og vår region i jakten på kompetanse. Hensikten med omdømme- og rekrutteringsarbeidet er å styrke regionens evne til å beholde å tiltrekke kompetanse, samt skape et rekrutteringsgrunnlag for næringslivet gjennom ulike møteplasser. Haugesundregionen står bak konsepter og arrangemeneter som Sildikonvalley, Måltid, Jobb for to, og Møt Haugesundregionen!

Jo mer attraktive vi fremstår, jo flere flinke folk får vi

Jannicke Kvarven, mulighetsutvikler i Haugaland Vekst

Visste du at ..?
Visste du at?
Elvene i Haugesundregionen er helt i norgestoppen når det gjelder gjennomføring av videregående skole
Visste du at?
Høgskolen på Vestlandet campus Haugesund er den eneste høgskolen som tilbyr Branningeniør-utdanning
Visste du at?
Hele 2500 elever får møte 60 bedrifter fra 10 ulike bransjer under Yrkesmessen i januar
Visste du at?
Over 400 søkere ble til 47 sommeransatte fordelt på 10 lokale bedrifter gjennom Sildikon Valley i 2019
Visste du at?
Topp-Volley Norge, som er en avdeling i Sauda videregående skole, har elever fra hele Norge og som har fostret noen av de beste sandvolleyball-spillerne vi har i landet!
Visste du at?
det største juridiske miljøet i Haugesund er samlet hos Sjøfartsdirektoratet?
Visste du at?
Ølen videregående skole er den skolen i hele Rogaland som er best på å få elever gjennom skoleløpet, med minst forfall!
Visste du at
man på Sauda videregående skole har et unikt skoletilbud som både gir deg fagbrev og studiekompetanse (YSK)?