Elever

1500

Ungdomsskoler

21

Videregående skoler

12

Gjennom Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA) er vi ansvarlige for å koordinere aktivitetene som elevene på ungdomsskolen skal gjennom i faget utdanningsvalg. Det være seg skolebesøk, jobbdager, åpen dag og yrkesmesser m.m. Målet er at ungdommene skal bli bedre kjent med næringslivet i regionen, både det offentlige og det private, og at de får satt seg litt inn i hva som kjennetegner arbeidslivet på Haugalandet – hvilke typer bedrifter vi har og hvilken kompetanse det er bruk for i årene fremover.

I faget utdanningsvalg skal omkring 1500 elever pr. årstrinn fra 21 ungdomsskoler på Haugalandet ut på VGS- og JOBB-dager i 9. og 10.trinn. Hele 12 videregående skoler, både offentlige og private, tar i mot disse elevene og gir våre elever innblikk i den videregående skolen.

Den årlige Yrkesmessen i Steinsvik Arena er en viktig del av denne satsingen. Messen skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Her får elevene også kunnskap om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og innsikt i et arbeidsmarked i endring.

Få mer informasjon om de ulike utdanningsprogrammene i programmet “Veien Videre” produsert i samarbeid med TV Haugaland


Visste du at ..?
Visste du at?
Høgskolen på Vestlandet campus Haugesund er den eneste høgskolen som tilbyr Branningeniør-utdanning
Visste du at?
Topp-Volley Norge, som er en avdeling i Sauda videregående skole, har elever fra hele Norge og som har fostret noen av de beste sandvolleyball-spillerne vi har i landet!
Visste du at?
det største juridiske miljøet i Haugesund er samlet hos Sjøfartsdirektoratet?
Visste du at?
Over 400 søkere ble til 47 sommeransatte fordelt på 10 lokale bedrifter gjennom Sildikon Valley i 2019
Visste du at
man på Sauda videregående skole har et unikt skoletilbud som både gir deg fagbrev og studiekompetanse (YSK)?
Visste du at?
Ølen videregående skole er den skolen i hele Rogaland som er best på å få elever gjennom skoleløpet, med minst forfall!
Visste du at?
Elvene i Haugesundregionen er helt i norgestoppen når det gjelder gjennomføring av videregående skole
Visste du at?
Hele 2500 elever får møte 60 bedrifter fra 10 ulike bransjer under Yrkesmessen i januar