Elever

1500

Ungdomsskoler

21

Videregående skoler

12

Gjennom Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA) er vi ansvarlige for å koordinere aktivitetene som elevene på ungdomsskolen skal gjennom i faget utdanningsvalg. Det være seg skolebesøk, jobbdager, åpen dag og yrkesmesser m.m. Målet er at ungdommene skal bli bedre kjent med næringslivet i regionen, både det offentlige og det private, og at de får satt seg litt inn i hva som kjennetegner arbeidslivet på Haugalandet – hvilke typer bedrifter vi har og hvilken kompetanse det er bruk for i årene fremover.

I faget utdanningsvalg skal omkring 1500 elever pr. årstrinn fra 21 ungdomsskoler på Haugalandet ut på VGS- og JOBB-dager i 9. og 10.trinn. Hele 12 videregående skoler, både offentlige og private, tar i mot disse elevene og gir våre elever innblikk i den videregående skolen.

Den årlige Yrkesmessen i Steinsvik Arena er en viktig del av denne satsingen. Messen skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Her får elevene også kunnskap om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og innsikt i et arbeidsmarked i endring.

Få mer informasjon om de ulike utdanningsprogrammene i programmet “Veien Videre” produsert i samarbeid med TV Haugaland


Visste du at ..?
Visste du at?
Ølen videregående skole er den skolen i hele Rogaland som er best på å få elever gjennom skoleløpet, med minst forfall!
Visste du at?
det største juridiske miljøet i Haugesund er samlet hos Sjøfartsdirektoratet?
Visste du at?
Topp-Volley Norge, som er en avdeling i Sauda videregående skole, har elever fra hele Norge og som har fostret noen av de beste sandvolleyball-spillerne vi har i landet!
Visste du at?
Hele 2500 elever får møte 60 bedrifter fra 10 ulike bransjer under Yrkesmessen i januar
Visste du at?
Over 400 søkere ble til 47 sommeransatte fordelt på 10 lokale bedrifter gjennom Sildikon Valley i 2019
Visste du at?
Elvene i Haugesundregionen er helt i norgestoppen når det gjelder gjennomføring av videregående skole
Visste du at
man på Sauda videregående skole har et unikt skoletilbud som både gir deg fagbrev og studiekompetanse (YSK)?
Visste du at?
Høgskolen på Vestlandet campus Haugesund er den eneste høgskolen som tilbyr Branningeniør-utdanning