Haugalandet er en sterk industriregion med mange grønne energiressurser, og gjennom RENergi-programmet bidrar offentlige myndigheter, næringsliv, industri og kompetansemiljøer sammen til å sikre og skape bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden.

RENergi-programmet bygger på FNs bærekraftsmål, og ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Flere av bærekraftsmålene handler om å stoppe klimaendringene og ta vare på kloden vår. Energitilgang står sentralt ved så godt som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. En bærekraftige løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft.

RENergi-programmet skal skape bærekraftig økonomisk vekst og fremtidsrettede grønne arbeidsplasser i hele regionen.

Kjernefokus er:

  • Regionalt samarbeid på tvers av kommunegrenser, næringer og offentlig/privat
  • Kartlegging og utnytting av energistrømmene fra industrien
  • Omgjøring av spillenergi fra industrien til grønn og kortreist energi til bruk på andre områder
  • Å utnytte de industrielle sidestrømmene så synergiene kan gi grobunn for spennende symbioser som sikrer grønn næringsvekst
  • Å få bedrifter til å koordinere seg og samarbeide på tvers av verdikjedene

Visste du at ..?
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at
Selskapet Norsk Stein, som ligger i Suldal kommune, er det største steinbruddet i Europa?
Visste du at?
Suldal er den største vannkraft-kommunen i landet
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at?
Haugesundregionen er handelsomsetningen per innbygger blant landets største
Visste du at?
Hydro på Karmøy ønsker å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminium-elektrolys
Visste du at
at mila fra Ølensvåg til Ølen blir kalt for "the golden mile" (inkludert Vats) fordi det her ligger så mange store bedrifter som er verdensledende på det de holder på med
Visste du at?
Utsira Nord, rett utenfor Haugesund, er det første området som er åpnet for storstilt havvindutbygging i Norge
Visste du at…
....det produseres biler i Etne? Bedriften SMV i Skånevik spesialdesigner og produserer kjøretøy for smelteverksindustrien
Visste du at
Verdens største mangan-smelteverk ligger i Sauda ?
Visste du at?
Det kom 90.000 cruise passasjerer fordelt på 49 anløp til Haugesund i 2019
Visste du at
Karmsund Havn og aktiviteten på Husøy er den eneste av de store havnene i Norge som har tatt markedsandeler fra veitransporten siden 2013 og dermed innfrir regjeringens krav om å flytte mer gods fra vei til sjø?