Verdiskaping

490 M

(2015)

Sysselsatte

2162

(2018)

Besøkende

XXX

XXX

De samlede kvalitetene og ressursene på Haugalandet gir regionen nasjonalt og internasjonalt potensiale som reisemål, med gode forutsetninger for å utvikle og drive kultur-og opplevelsesbasert turisme året rundt. Haugalandet fremstår som et reisemål med korte avstander mellom hav, fjord, fjell, og en særegen nasjonal posisjon innen vikinghistorien. Likevel har Haugalandet i dag en relativt svak posisjon som reisemål i markedene. Den regionale reiselivsstrategien legger premissene for hvordan kommunene skal arbeide med å styrke denne posisjonen.

Målet er å utvikle regionen til å bli et foretrukket reisemål i Fjord Norge, basert på våre fortrinn innen natur- og kulturbasert reiseliv!

Haugaland Vekst arbeider aktivt for å utvikle regionen som attraktivt reisemål. For å forsterke den reiselivsbaserte verdiskapingen har vi sammen med relevante aktører i regionen utarbeidet en regional reiselivsstrategi for Haugalandet.

Relevante dokumenter

Regional reiselivsstrategi
Visste du at ..?
Visste du at…
....det produseres biler i Etne? Bedriften SMV i Skånevik spesialdesigner og produserer kjøretøy for smelteverksindustrien
Visste du at
Verdens største mangan-smelteverk ligger i Sauda ?
Visste du at?
Haugesundregionen er handelsomsetningen per innbygger blant landets største
Visste du at?
Utsira Nord, rett utenfor Haugesund, er det første området som er åpnet for storstilt havvindutbygging i Norge
Visste du at?
Hydro på Karmøy ønsker å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminium-elektrolys
Visste du at?
Det kom 90.000 cruise passasjerer fordelt på 49 anløp til Haugesund i 2019
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at
Karmsund Havn og aktiviteten på Husøy er den eneste av de store havnene i Norge som har tatt markedsandeler fra veitransporten siden 2013 og dermed innfrir regjeringens krav om å flytte mer gods fra vei til sjø?
Visste du at?
Suldal er den største vannkraft-kommunen i landet
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at
Selskapet Norsk Stein, som ligger i Suldal kommune, er det største steinbruddet i Europa?
Visste du at
at mila fra Ølensvåg til Ølen blir kalt for "the golden mile" (inkludert Vats) fordi det her ligger så mange store bedrifter som er verdensledende på det de holder på med