Kommunene er opptatt av å skape arbeidsplasser. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er. Et godt partnerskap med kommunen kan gi næringslivet konkurransefortrinn.

Næringslivsindeksen i kommunene

I figuren kan vi se hvordan i de enkelte kommunene på Haugalandet gjør det på næringslivsindeksen for kommuner.

Suldal fikk en høy rangering på næringslivsindeksen i 2018 med en 21. plass. Vindafjord, Haugesund og Sauda fikk også fine plasseringer dette året. Hvis vi velger å se på næringslivsindeksen for alle årene fra 2008 til og med 2018, kan vi se at Vindafjord, Haugesund, Suldal og Sauda er blant de 50 beste kommunene i landet.

Hva er næringslivsindeksen?

Næringslivsindeksen består av 12 forskjellige indikatorer som er grunnlag for delindekser på fem områder: Produktivitet, lønnsomhet, nyetableringer, arbeidsplassvekst og næringslivets størrelse.

NHOs Kommune-NM rangerer hvert år kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2019

Se oversikt over kommunene i Rogaland her

Visste du at ..?
Visste du at…
....det produseres biler i Etne? Bedriften SMV i Skånevik spesialdesigner og produserer kjøretøy for smelteverksindustrien
Visste du at
Selskapet Norsk Stein, som ligger i Suldal kommune, er det største steinbruddet i Europa?
Visste du at?
Haugesundregionen er handelsomsetningen per innbygger blant landets største
Visste du at?
Hydro på Karmøy ønsker å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminium-elektrolys
Visste du at
Karmsund Havn og aktiviteten på Husøy er den eneste av de store havnene i Norge som har tatt markedsandeler fra veitransporten siden 2013 og dermed innfrir regjeringens krav om å flytte mer gods fra vei til sjø?
Visste du at
at mila fra Ølensvåg til Ølen blir kalt for "the golden mile" (inkludert Vats) fordi det her ligger så mange store bedrifter som er verdensledende på det de holder på med
Visste du at?
Suldal er den største vannkraft-kommunen i landet
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at?
Utsira Nord, rett utenfor Haugesund, er det første området som er åpnet for storstilt havvindutbygging i Norge
Visste du at?
Det kom 90.000 cruise passasjerer fordelt på 49 anløp til Haugesund i 2019
Visste du at
Verdens største mangan-smelteverk ligger i Sauda ?
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!